Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych AKTON Sp. J. (ul. Gdańska 54, 90-612 Łódź), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Oświadczam, że powyższe dane przekazuję AKTON Sp. J. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia.